Πατέρας:   
Αντώνιος Χριστοδούλου του Λεωνίδα, 1894  #1397.
Μητέρα:   
 Ειρηνούλα του Αντωνίου Χαζάπη, 1897  #225.

123
Ελευθερία του Αντωνίου Χριστοδούλου, 1928  #238.

σύζ.: Μιχαήλ Ζιώτης του Νικολάου, 1924  #2111.

1) Νικόλαος Ζιώτης του Μιχαήλ, 1951
 #239.

σύζ.: Εύη Παπακωνσταντίνου,  #866.

1) Μιχάλης Ζιώτης του Νικολάου,
 #241.
2) Ειρήνη του Μιχαήλ Ζιώτη, 1953
 #240.

σύζ.: Γιάννης Βολίκας,  #1714.

1) Έλμα του Γιάννη Βολίκα,
 #242.
2) Μιχάλης Βολίκας του Ιωάννη,
 #243.
3) Θέμος Βολίκας του Ιωάννη,
 #244.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεωνίδας Χριστοδούλου του Αντωνίου, 1868

4748

Μαριορίτσα του Γεωργίου Κουρτέση,

4744

Αντώνιος Χριστοδούλου του Λεωνίδα, 1894

1397

Αντώνης Χαζάπης του Νικολάου, 1866

184

Μαρουλιώ του Αντωνίου Βροντίση,

1384

Ειρηνούλα του Αντωνίου Χαζάπη, 1897

 

225