Πατέρας:   
Δημήτριος Καραπιπέρης του Λεονάρδου, 1864  #1344.
Μητέρα:   
Αννεζιώ του Ιωάννη Πολέμη, 1868  #1333.

123
Λασκαρώ του Δημητρίου Καραπιπέρη, 1906  #1773.

σύζ.(1928 χ.α.): Ιωάννης (Πάππους) Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1897 (+1944)  #1903.


Επιγραφή στην είσοδο της αποθήκης του Αη Γιώργη


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεονάρδος Καραπιπέρης του Πέτρου, 1826

1891

Ανδριάνα του Μιχαήλ Κόη ή Πάταλου, 1834

1892

Δημήτριος Καραπιπέρης του Λεονάρδου, 1864

1344

Ιωάννης Πολέμης του Νικολάου, 1813 (+προ του 1873)

1321

Λασκαρού του Σταματίου Κέτση ή Λέκκα, 1826

1326

Αννεζιώ του Ιωάννη Πολέμη, 1868

1333