Πατέρας:   
Σπύρος Στεφάνου του Λεωνίδα, 1931 από Βουρκωτή  #4881.
Μητέρα:   
Μαρία (Μαράκι) του Αριστείδη Μανδαράκα, 1945  #4880.

123
Ανδριανή του Σπύρου Στεφάνου, 1966  #4882.

σύζ.: Λεωνίδας Ζαννάκης του Μιχαήλ, 1961  #4714.

1) Μιχάλης Ζανάκης του Λεωνίδα,
 #4860.
2) Σπυριδούλα του Λεωνίδα Ζανάκη,
 #4883.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεωνίδας Στεφάνου του Νικολάου και της Αννέζας, 1894

6142

Ευτυχία του Θεοδώρου Μαργέτη, 1898

6143

Σπύρος Στεφάνου του Λεωνίδα, 1931

4881

Αριστείδης Μανδαράκας του Ιωάννη, 1905

3836

Ανδριάνα του Λεωνίδα Πέτσα, 1912

3094

Μαρία (Μαράκι) του Αριστείδη Μανδαράκα, 1945

4880