Πατέρας:   
Παπαντώνης Παλαιοκρασσάς του Παπανικολού,  #3466.
Μητέρα:   
Ειρήνη,  #3532.

123
Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη, 1783  #3533.

σύζ.: Μαρία, 1788  #3538.

1) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1811 (+1857) (Μπαμπούσκος)
 #3539.

σύζ.: Ειρήνη, 1823  #3540.

1) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1841 (+1857)
 #3541.
2) Μαρουλιώ του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1843
 #3542.

σύζ.: Νικόλαος Ζιώτης του Δημητρίου, 1833 (Παστελής)  #3545.

3) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1847
 #3543.

σύζ.(1868): Αγγελική του Ιωάννη Καραπιπέρη,  #3546. Πατ. #4273.

4) Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1854 (Πλούπας)
 #2825.

σύζ.(1881): Διαμάντη (Μάντω) του Ανδρέα Κουτσούκου, 1853  #2819.

5) Μαρία του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1858 (+1858)
 #3544.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Παπανικολός Παλαιοκρασσάς του Παπαντριά, 1729

3464

Παπαντώνης Παλαιοκρασσάς του Παπανικολού,

3466

Ειρήνη,

3532