Πατέρας:   
Μιχαήλ Βαλμάς του Νικολάου, 1871  #3036.
Μητέρα:   
Διαμάντη του Αντωνίου Μπουκουβάλα,  #3038.

123
Νίκος Βαλμάς του Μιχαήλ,  #3039.

σύζ.:

 

Διαμάντη του Γεωργίου Παλαιοκρασσά,  #3040.

1) Μιχαήλ Βαλμάς του Νικολάου,
 #3041.
2) Φραγκίσκη του Νικολάου Βαλμά,
 #3042.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Βαλμάς του Μιχαήλ, 1825

2662

Ανεζιώ του Γιαννάκη Πολεμη, 1831

2663

Μιχαήλ Βαλμάς του Νικολάου, 1871

3036

Αντώνιος Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας του Νικολάου, 1818

1169

Φλωρέζα του Μιχαήλ Πολέμη, 1824

1165

Διαμάντη του Αντωνίου Μπουκουβάλα,

3038