123
Παναγιώτα (Νότα) Κουκιά, 1944  #1842.

σύζ.: Αντώνιος Σαρρής του Βασιλείου, 1940 (+2015)  #1839.

1) Βασίλειος Σαρρής του Αντωνίου, 1973
 #5100.

σύζ.: Ελίνα Φολερού,  #5380.

2) Ευάγγελος Σαρρής του Αντωνίου,
 #5101.

σύζ.: Σοφία,  #5266.


Εκδρομή του Συνδέσμου Στενιωτών Ανδρου στο Μεσολόγγι (10 Απριλίου 2005)