Πατέρας:   
Γιάννης Μοσχόβης, 1922 από Μαρμάρι  #855.
Μητέρα:   
Φιλία του Γιαννούλη Γιαλούρη, 1935  #164.

123
Κυριάκος Μοσχόβης του Ιωάννη, 1954  #170.

σύζ.: Ειρήνη του Ευαγγέλου Γαλανού, 1963 (+2016)  #1719.

1) Εβίτα του Κυριάκου Μοσχόβη, 1989
 #344.
2) Γιάννης Μοσχόβης του Κυριάκου, 1992
 #345.
3) Φιλία του Κυριάκου Μοσχόβη, 1998
 #346.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γιάννης Μοσχόβης, 1922

855

Γιαννούλης Γιαλούρης του Νικολάου, 1891

157

Μαριγούλα του Θεοφίλου Μπουκουβάλα, 1901

1717

Φιλία του Γιαννούλη Γιαλούρη, 1935

164