123
Μιχαήλ Βαλμάς του Μιχαήλ,  #6484.

σύζ.: Ουρανία,  #6483.

1) Νικολός Βαλμάς του Μιχαήλ, (+ )
 #6485.
2) Φραντζέσκα του Μιχαήλ Βαλμά,
 #6486.
3) Φίλιππος Βαλμάς του Μιχαήλ,
 #6487.

σύζ.: Φανή Μάνεση,  #6489.

1) Μιχάλης Βαλμάς του Φιλίππου,
 #5685.

σύζ.: Μαρίκα του Νικολάου Ραΐση,  #5681.

4) Γιώργος Βαλμάς του Μιχαήλ, χ.α.
 #6488.
5) 
 Πετρωνία (Πάτρα) του Μιχαήλ Βαλμά, 1894 (από Αποίκια)
 #2767.

σύζ.(1921):

 

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1884  #2758.

1) 
 Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1922 (Κάλπης)
 #2019.

σύζ.:

 

Ειρήνη (Ρηνιώ) του Βασιλείου Φαλαγκά, 1914  #2017.

σύζ.(2ος του Γ. χ.α.): Μελπομένη του Δημητρίου Κουρτέση, 1932  #2130.

2) 
 Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1927 παντρεύτηκε στην Αγγλία, παιδιά στην Αγγλία
 #2768.

σύζ.: Γκιζέλα,  #6497.

6) Ειρήνη του Μιχαήλ Βαλμά,
 #6490.

σύζ.: Ιωάννης Ζερβός, από Πιτροφό  #6498.

1) Νίκος Ζερβός του Ιωάννη,
 #6499.
2) Μιλτιάδης Ζερβός του Ιωάννη,
 #6500.
7) Επαμεινώνδας Βαλμάς του Μιχαήλ, χ.α.
 #6491.
8) Ιωάννης Βαλμάς του Μιχαήλ, πήγε Αμερική
 #6492.
9) Λεωνίδας Βαλμάς του Μιχαήλ,
 #6493.
10) Αντώνης Βαλμάς του Μιχαήλ,
 #6494.
11) Δημήτρης Βαλμάς του Μιχαήλ,
 #6495.
12) Χαράλαμπος Βαλμάς του Μιχαήλ, πήγε και πέθανε εις Αμερική
 #6496.