Πατέρας:   
Βασίλειος Πέτσας του Γεωργίου,  #2326.
Μητέρα:   
Δέσποινα Πατίδου,  #6445.

123
Ελένη του Βασιλείου Πέτσα, από Αποίκια  #5329.

σύζ.: Ιάκωβος (Μάκης) Κουρτέσης του Μιχαήλ, 1959  #2849.

1) Νεόφυτος Κουρτέσης του Ιακώβου,
 #6544.
2) Μιχάλης Κουρτέσης του Ιακώβου,
 #5330.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γεώργιος Πέτσας του Βασιλείου, 1889

2678

Ελένη του Στεφάνου Μπέη,

2677

Βασίλειος Πέτσας του Γεωργίου,

2326

Δέσποινα Πατίδου,

6445