Πατέρας:   
Δημήτριος Σταμάτης του Νικολάου,  #6513.

123
Ζωή του Δημητρίου Σταμάτη, 1949 από Απροβάτου  #4774.

σύζ.: Αργύρης Αντώνογλου του Ιωάννη, 1940  #4769.

1) Μαρία του Αργύρη Αντώνογλου, 1969
 #5242.
2) Ιωάννα του Αργύρη Αντώνογλου, 1975
 #5554.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Σταμάτης,

6136

Ευανθία,

6137

Δημήτριος Σταμάτης του Νικολάου,

6513