Πατέρας:   
Γιαννούλης Μώρος του Νικολάου, 1912 από Άρνη  #4430.
Μητέρα:   
 Βασιλική του Αντωνίου Μαγείρου, 1914  #4410.

123
Αντώνιος Μώρος του Γιαννούλη, 1950  #4432.

σύζ.: Μαρία του Ιωάννη Ψαριανού, 1960 από Μεσαριά  #6191.


Μασκαράδες στην πλατεία


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Γιαννούλης Μώρος του Νικολάου, 1912

4430

Αντώνιος Μάγειρος του Λεονάρδου και της Φρατζέσκας, 1870 (+1930)

 

4406

Μαρία του Δημητρίου Πολίτου, 1885 (+1977)

 

4407

Βασιλική του Αντωνίου Μαγείρου, 1914

 

4410