Πατέρας:   
Ιωάννης Μανδαράκας, από Βουρκωτή  #6175.
Μητέρα:   
Αργυρώ,  #6176.

123
Νικόλαος Μανδαράκας του Ιωάννη, 1913  #3809.

σύζ.(1940):

 

Αθηνά του Ιωάννη Μπουλμέτη, 1917  #3801.

1) Μαρία του Νικολάου Μανδαράκα, 1941
 #2160.

σύζ.(1964): Ευάγγελος Καλογήρου του π. Νικόλα, 1938  #2159.

1) Νικόλαος Καλογήρου του Ευαγγέλου, 1965
 #2161.

σύζ.: Ελένη,  #5558.

2) Ιωάννης Καλογήρου του Ευαγγέλου, 1969
 #2162.
2) Αργυρώ του Νικολάου Μανδαράκα, 1943
 #1727.

σύζ.: Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ευαγγέλου, 1929  #125.

1) Βαγγέλης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1972
 #129.
2) Νίκος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1974
 #130.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Ιωάννης Μανδαράκας,

6175

Αργυρώ,

6176