Πατέρας:   
Θεοδόσιος Τζουμέζης,  #3179.

123
Δημήτριος Τζουμέζης του Θεοδοσίου, 1815  #3178.

σύζ.(1836): Μαρία του Δημητρίου Κέτση, 1820  #3174.

1) Διαμάντη του Δημητρίου Τζουμέζη, 1837
 #3235.

σύζ.(1858):

 

Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1834 (Μπουλάκας)  #3234.

1) Μαρία του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1858 (+1862)
 #3245.
2) Μαρουλιώ του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1859
 #3246.

σύζ.(1880): Δημήτριος Σαρρής του Γιαννούλη, 1853 (Πατάτας)  #3251.

3) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1860 (+1860)
 #3247.
4) Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1863 (+1863)
 #3248.
5) 
 Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1863 (Μπουλάκας)
 #3212.

σύζ.(1887):

 

Κατίγκω του Γεωργίου Σαρρή, 1864  #3213.

6) 
 Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1866
 #2616.

σύζ.(1890): Ανεζιώ του Σταμάτη Μπέη,  #3224.

σύζ.(2ος του Γεωργίου): Λασκαρώ του Μιχαήλ Χαζάπη,  #2615.

σύζ.(1903):

 

Φραγκώ του Νικολάου Κυρτάτα,  #2692.

7) 
 Λορέντζος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1870
 #3249.

σύζ.(χ.α.):

 

Μυρσίνη, Σύρος  #3252.

8) 
 Μαριώ του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1873
 #3250.

σύζ.(1899):

 

Γεώργιος Μπέης του Αντωνίου, 1873 (Σαρανταπουλιάς)  #3253.

2) Σωκράτης Τζουμέζης του Δημητρίου, 1839
 #4311.

σύζ.(1864): Αθηνά του Α Γούναρη, 1841  #4317.

1) Ευγενεία του Σωκράτη Τζουμέζη,
 #4318.

σύζ.(1895): Ομηρος Μάλλιος του Α,  #4319.

3) Μαρούλα του Δημητρίου Τζουμέζη, 1841 (+1842)
 #4312.
4) Θεοδόσιος Τζουμέζης του Δημητρίου, 1842 (+ )
 #4313.
5) Μαρούλα του Δημητρίου Τζουμέζη, 1845 (+1848)
 #4314.
6) Νικόλαος Τζουμέζης του Δημητρίου, 1847
 #901.

σύζ.(2ος της Μ. 1873): Μαριγώ του Νικολάου Κουτσούκου, 1848  #2250.

1) Χαρίκλεια του Νικολάου Τζουμέζη,
 #996.

σύζ.(1909): Ματθαίος Κουτέλης του Δημητρίου,  #995.

2) Δημήτριος Τζουμέζης του Νικολάου, 1884 (Χατζηναούτης)
 #2426.
7) Θεοδόσιος Τζουμέζης του Δημητρίου, 1850
 #3055.

σύζ.(1877): Φρατζέσκα του Αντωνίου Μπουκουβάλα, 1855  #3049.

1) Δημήτριος Τζουμέζης του Θεοδοσίου, 1878 (+1953)
 #1268.

σύζ.(1907): Μαριγούλα του Λεωνίδα Πολέμη, 1885 (Τουλούμαινα)  #1242.

2) Αριστείδης Τζουμέζης του Θεοδοσίου, 1884
 #3128.

σύζ.(1917): Ανδριάνα του Γεωργίου Κέτση, 1896 (Ρήδαινα)  #3124.

3) Μαριώ του Θεοδοσίου Τζουμέζη, 1893 (+1984)
 #2761.

σύζ.(1912): Ανδρέας (Πάππους) Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1881 (+1944)  #2757.

8) Αριστείδης Τζουμέζης του Δημητρίου, 1854 (+ )
 #4315.
9) Γεώργιος Τζουμέζης του Δημητρίου, 1857 (+1861)
 #4316.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Θεοδόσιος Τζουμέζης,

3179