Πατέρας:   
Νικόλαος Κέτσης ή Λέκκας,  #3151.
Μητέρα:   
Λασκαρού,  #3161.

123
Αλέξανδρος Κέτσης του Νικολάου, 1785 (+1865)  #3163.

σύζ.: Μαρία, 1798  #3167.

1) Μιχαήλ Κέτσης ή Λέκκας του Αλεξάνδρου, 1818
 #3117.

σύζ.: Ειρήνη του Αντωνίου Χαλά, 1822  #3114.

1) Αλέξανδρος Κέτσης του Μιχαήλ, 1837
 #3482.

σύζ.(1891): Δεσποινιώ του Μιχαήλ Σκανδάλη,  #4111.

σύζ.(1ος του Α. 1873): Ειρήνη του Αντωνίου Παλαιοκρασσά, 1855 (+

)  #3477.
2) Αντώνιος Κέτσης του Μιχαήλ, 1843 (+1868)
 #4105.
3) Μαρία του Μιχαήλ Κέτση, 1848
 #3011.

σύζ.(1869): Δημήτριος Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1841  #3004.

4) Αθηνά του Μιχαήλ Κέτση, 1849 (+1849)
 #4106.
5) Μοδένη του Μιχαήλ Κέτση, 1853
 #2919.

σύζ.(1. 1874 χ.α.): Γεώργιος Χαζάπης του Ιωάννη, 1848 (Μπόγκας)  #2917. Πατ. #2771.

6) Ρετζίνα του Μιχαήλ Κέτση, 1855
 #3153.

σύζ.(1883): Νικόλαος Σύμπουρας του Γεωργίου, 1854  #3150.

7) Τελεία του Μιχαήλ Κέτση, 1858
 #4107.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Νικόλαος Κέτσης ή Λέκκας,

3151

Λασκαρού,

3161