Πατέρας:   
Ιωάννης Χαρχαρός, 1746  #4165.
Μητέρα:   
Μαρία,  #4166.

123
Μιχαήλ Χαρχαρός του Ιωάννη, 1813  #2646.

σύζ.:

 

Λασκαρώ του Δημητρίου Βροντίση, 1825  #2645.

1) Ιωάννης Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1843 (Γιάγκος) Σμύρνη
 #2902.
2) 
 Δημήτριος Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1849 (Κουτρούτσος)
 #2903.

σύζ.(1879): Κατίγκω του Νικολάου Βαλμά, 1857  #2906.

1) 
 Λασκαρώ του Δημητρίου Χαρχαρού, 1888
 #1400.

σύζ.(1910):

 

Κωσταντής Χαζάπης του Νικολάου, 1878  #183.

2) 
 Μιχαήλ Χαρχαρός του Δημητρίου, 1889
 #2579.

σύζ.(1926): Αννα του Γεωργίου Κυρτάτα, 1902  #2573.

3) 
 Ειρήνη του Δημητρίου Χαρχαρού, 1895
 #1789.

σύζ.(1917):

 

Μιχαήλ Λογοθέτης του Αντωνίου, 1884  #1783.

4) 
 Νικόλαος Χαρχαρός του Δημητρίου, 1898 Cardiff, Μεγάλη Βρετανία
 #2909.

σύζ.:

 

Ανδριάνα Μποζόκου, Cardiff, Μεγάλη Βρετανία  #2908.

5) 
 Αννεζιώ του Δημητρίου Χαρχαρού, Πόλη
 #2910.

σύζ.: Γεώργιος Λαγόπουλος,  #2907.

3) Ασημιώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1851
 #1010.

σύζ.(1872): Λεωνίδας Βεστάρχης του Δημητρίου, 1850  #1008.

1) Λασκαρώ του Λεωνίδα Βεστάρχη, 1868
 #1011.

σύζ.(1899): Θεοδόσιος Φαλαγκάς του Γιαννούλη, 1870  #1019.

2) Δημήτριος Βεστάρχης του Λεωνίδα, 1874
 #1012.

σύζ.(1902 χ.α.):

 

Χαρίκλεια του Νικολάου Χαζάπη, 1878  #1020.

3) Μιχαήλ Βεστάρχης του Λεωνίδα, 1877 (Σαντουριέρης)
 #1013.

σύζ.: Βαρβάρα, 1892 από Σμύρνη  #1021.

4) Ανδρέας Βεστάρχης του Λεωνίδα, 1881
 #1014.

σύζ.: Μαίρη, (Αγγλίδα)  #1024.

5) Μαριγούλα (Γούλα) του Λεωνίδα Βεστάρχη, 1896
 #1015.

σύζ.(1918): Γεώργιος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1893  #1028.

6) 
 Κωνσταντίνος Βεστάρχης του Λεωνίδα, 1897 (+ΒΠΠ)
 #806.

σύζ.(1925):

 

Αθηνούλα του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1906  #60.

7) Ευανθία του Λεωνίδα Βεστάρχη,
 #1016.
8) Αναστάσιος Βεστάρχης του Λεωνίδα, χ.α.
 #1017.
9) Ηλίας Βεστάρχης του Λεωνίδα, (+ )
 #1018.
4) Αντώνιος Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1856 Αμερική
 #2904.
5) Κωνσταντής Χαρχαρός του Μιχαήλ,
 #2905.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Ιωάννης Χαρχαρός, 1746

4165

Μαρία,

4166