Πατέρας:   
Χαράλαμπος Σιγάλας του Θεοδώρου, 1927  #2173.
Μητέρα:   
Λασκαρώ του Μιχαήλ Γιαλούρη, 1931  #2172.

123
Μαριγούλα (Μοσμαρί) του Χαραλάμπους Σιγάλα, 1958  #2175.

σύζ.: Γεώργιος Παππάς του Περικλή,  #2179.

1) Περικλής Παππάς του Γεωργίου,
 #2180.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Θεόδωρος Σιγάλας του Αλεξίου, 1899

1716

Μαριγούλα του Μιχαήλ Γιαλούρη, 1900

1715

Χαράλαμπος Σιγάλας του Θεοδώρου, 1927

2173

Μιχαήλ Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1893

 

1969

Μόσχα του Θεοδοσίου Φαλαγκά, 1903

1967

Λασκαρώ του Μιχαήλ Γιαλούρη, 1931

2172