Πατέρας:   
 Γεώργιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1926  #2012.
Μητέρα:   
Φλωρέζα (Μπέμπα) του Γεωργίου Μανδαράκα, 1934  #2014.

123
Νικολός Φαλαγκάς του Γεωργίου, 1959  #692.

σύζ.: Φραγκίσκη του Γεωργίου Πολέμη, 1965  #39.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Φαλαγκάς του Γιαννούλη, 1878

1962

Μανιώ του Γεωργίου Κουρτέση, 1886

 

1995

Γεώργιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1926

 

2012

Γεώργιος Μανδαράκας του Ανδρέα, 1905

2083

Ευγένα (Ευγενία) του Νικολάου Λογοθέτη, 1909

2087

Φλωρέζα (Μπέμπα) του Γεωργίου Μανδαράκα, 1934

2014