Πατέρας:   
π. Σταματέλος Πολέμης του παπα Λεονάρδου, (+~1822) Στενιές  #534.
Μητέρα:   
Μαρία του Γιακουμή Αξιώτη,  #876.

123
Δημήτριος Πολέμης του παπα Σταματέλου, (+προ του 1853)  #540.

σύζ.: Ασημίνα,  #931.

1) Νικόλαος Πολέμης του Δημητρίου, 1805 (Κοντονικόλας)
 #1196.

σύζ.: Μαρία του Γιαννούλη Μάνεση, 1815  #1200.

1) Φραντζέσκα του Νικολάου Πολέμη, 1834
 #1201.

σύζ.: Δημήτριος (Τάκης) Φαλαγκάς του Ιωάννη, 1821  #1208.

2) Δημήτριος Πολέμης του Νικολάου, 1841 (Ταλαράς)
 #1202.

σύζ.(1860): Ερηνιώ του Δημητρίου Σύμπουρα, 1845  #1209.

3) Αννέζα του Νικολάου Πολέμη, 1842
 #1203.
4) Αρετή του Νικολάου Πολέμη, 1844 (Μπαρέζα)
 #1204.

σύζ.(1ος της Αρετής 1860): Μιχαήλ Κυρτάτας του Νικολάου, 1837 (Λούβανος)  #1235.

σύζ.(2ος της Αρετής χ.α.): Μιχαήλ Στεφάνου του Αντωνίου, 1857  #1236. Πατ. #1476.

5) Γιαννούλης Πολέμης του Νικολάου, 1846
 #1205.

σύζ.(1876): Διαμάντη του Αντωνίου Λιανή, 1845  #1237. Πατ. #4956.

6) Λεωνίδας Πολέμης του Νικολάου, 1851 (Τουλούμης)
 #1206.

σύζ.(1876): Μόσχα του Νικολάου Κουτσούκου, 1856  #1238.

7) Περικλής Πολέμης του Νικολάου, 1854 (+1926) (Σουμανέτης)
 #1207.

σύζ.: Μαριώ του Ιωάννη Αξιώτη ή Ψαρρού, 1858  #1290.

2) Σταμάτιος Πολέμης του Δημητρίου, 1804
 #1197.

σύζ.: Ειρήνη του Θεοδώρου Σαρρή,  #1310.

1) Μαριγώ (Μαρία) του Σταματίου Πολέμη, 1837
 #1311.

σύζ.: Βασίλειος Κουτσούκος του Ιωάννη, 1826  #1313.

2) Λεονάρδος Πολέμης του Σταματίου, 1838
 #1312.

σύζ.: Μαριγώ, 1847  #1314.

3) Φραντζέσκα του Δημητρίου Πολέμη, 1799 (+1867)
 #1198.

σύζ.: Μιχαήλ Λογοθέτης, (Πατέρας)  #1316.

4) Λινάρδος Πολέμης του Δημητρίου,
 #1199.

σύζ.: Ανδριάνα του Ι. Χαρχαρού,  #1317.

1) Γεώργιος Πολέμης του Λινάρδου, 1851
 #1318.

σύζ.(1872): Μαρία του Μ. Φρατζέτη,  #1319.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

π. Λεονάρδος Πολέμης, (+~1808)

1

π. Σταματέλος Πολέμης του παπα Λεονάρδου, (+~1822)

534

Μαρία του Γιακουμή Αξιώτη,

876