Πατέρας:   
Μιχαήλ Μπίστης του Νικολάου, 1844  #4903.
Μητέρα:   
Αννεζιώ Καΐρη,  #4908.

123
Φραγκούλα του Μιχαήλ Μπίστη, 1881  #4910.

σύζ.(1912): Ιωάννης Γουλανδρής του Δημητρίου, από Χώρα  #4913.

1) Μιχαήλ Γουλανδρής του Ιωάννη,
 #4914.

σύζ.: Αννα Ρεμούνδου, από Κόρθι  #4915.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Μπίστης του Μιχαήλ,

4900

Μαρία ή Μαριγώ του Ευσταθίου Καμπάνη, 1823

4901

Μιχαήλ Μπίστης του Νικολάου, 1844

4903

Αννεζιώ Καΐρη,

4908