Πατέρας:   
Ανδρέας Σαρρής του Αντωνίου, 1907  #3061.
Μητέρα:   
Ελένη του Γεωργίου Μπουκουβάλα, 1907  #3058.

123
Μαρία του Ανδρέα Σαρρή, 1935  #4036.

σύζ.: Γεώργιος Αντώνογλου του Κωνσταντίνου, 1929  #4037.

1) Κωνσταντίνος Αντώνογλου του Γεωργίου, 1964 (+2015)
 #4787.

σύζ.: Γεωργία Καλαδάμη, Αλαδινού  #4788.

1) Γιώργος Αντώνογλου του Κώστα,
 #5146.
2) δίδυμο 1 Αντώνογλου του Κώστα,
 #5147.
3) δίδυμο 2 Αντώνογλου του Κώστα,
 #5148.

Ο γάμος του Αντώνογλου Γιώργη του Κωνσταντίνου


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Σαρρής του Ανδρέα, 1882

3933

Διαμάντη του Βασιλείου Πέτσα, 1886

3936

Ανδρέας Σαρρής του Αντωνίου, 1907

3061

Γεώργιος Μπουκουβάλας του Αντωνίου, 1861

 

3051

Μαριώ (Μαρία) του Μιχαήλ Κυρτάτα, 1866

3056

Ελένη του Γεωργίου Μπουκουβάλα, 1907

3058