Πατέρας:   
Γιαννούλης Σαρρής,  #3966.
Μητέρα:   
Ορσα …, 1773  #3967.

123
Δημήτριος Σαρρής του Γιαννούλη, 1793  #3969.

σύζ.: Διαμάντη, 1803  #3977.

1) Μιχαήλ Σαρρής του Δημητρίου, 1826 χ.α.
 #3978.
2) Γιαννούλης Σαρρής του Δημητρίου, 1827
 #3979.

σύζ.: Ασημίνα του Νικολάου Χαρχαρού, 1826  #3983.

1) Ευανθία του Γιαννούλη Σαρρή, 1850
 #3372.

σύζ.(1873 χ.α.): Παύλος (ή Πέτρος) Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1842  #1614. Πατ. #1611.

2) Δημήτριος Σαρρής του Γιαννούλη, 1853 (Πατάτας)
 #3251.

σύζ.(1880): Μαρουλιώ του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1859  #3246.

3) Νικόλαος Σαρρής του Γιαννούλη, 1857
 #3984.
4) Ανεζιώ του Γιαννούλη Σαρρή, 1857
 #3985.
5) Θεμιστοκλής Σαρρής του Γιαννούλη, 1859 (+1862)
 #3986.
6) Γεώργιος Σαρρής του Γιαννούλη, 1862
 #3987.
7) Ζαννής Σαρρής του Γιαννούλη, 1863
 #3988.
8) Θεόδωρος Σαρρής του Γιαννούλη, 1867
 #3989.
3) Γεώργιος Σαρρής του Δημητρίου, 1828
 #3980.

σύζ.: Σμαράγδα του Γιαννούλη Κωβίδη, 1837  #4001.

1) 
 Κατίγκω του Γεωργίου Σαρρή, 1864
 #3213.

σύζ.(1887):

 

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1863 (Μπουλάκας)  #3212.

2) Δημήτριος Σαρρής του Γεωργίου, 1866
 #4002.
3) 
 Γιαννούλης Σαρρής του Γεωργίου, 1866 (Μπαρμπαγιαννούλης) άγαμος
 #4003.
4) Μαρουλιώ του Γεωργίου Σαρρή, 1868
 #4004.

σύζ.: Μιχαήλ Γελανταλής, Πόλη  #4006.

5) Διαμάντη του Γεωργίου Σαρρή, 1870 (+ )
 #4005.
4) Ειρήνη του Δημητρίου Σαρρή, 1835
 #3627.

σύζ.: Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, 1827 (Τρυπάνης)  #3626.

1) Χαριτώ του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1855
 #3628.

σύζ.(1875): Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1854  #3635.

2) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1858
 #3629.
3) Διαμάντη του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1866
 #3630.

σύζ.: Γεώργιος Τατάκης, (Χλαπαδόρας) από τα Θέρμια Κύθνου  #3605.

4) Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1866
 #1873.

σύζ.(1891): Φράγκα του Ελευθερίου Καρυστινού, 1869  #1863.

5) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1870 (Καπταγιάννης) ανύμφευτος
 #3631.
6) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,
 #3632.
7) Πέτρος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,
 #3633.
8) Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,
 #3634.
5) Θεόδωρος Σαρρής του Δημητρίου, 1841
 #3981.
6) Νικόλαος Σαρρής του Δημητρίου, 1843
 #3982.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Γιαννούλης Σαρρής,

3966

Ορσα …, 1773

3967