Πατέρας:   
Βασίλειος Μπέης του Θεοδώρου, 1917  #1534.
Μητέρα:   
Αδριανή του Μιλτιάδη Ραΐση, 1924  #1529.

123
Θεόδωρος Μπέης του Βασιλείου, 1947  #3922.

σύζ.: Φραγκίσκη του Κωνσταντίνου Στουραΐτη, από Άνδρο  #3924.

1) Σταυρούλα του Θεοδώρου Μπέη,
 #3925.
2) Ανδριανή του Θεοδώρου Μπέη,
 #3926.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Θεόδωρος Μπέης του Γεωργίου, 1868

221

Ερηνιώ του Πέτρου Κυρτάτα, 1881

2361

Βασίλειος Μπέης του Θεοδώρου, 1917

1534

Μιλτιάδης Ραΐσης του Λεωνίδα, 1882

1522

Άννα του Στεφανή Στεφάνου, 1886

 

1496

Αδριανή του Μιλτιάδη Ραΐση, 1924

1529