Πατέρας:   
 Γεώργιος Μπουκουβάλας του Αντωνίου, 1861  #3051.
Μητέρα:   
Μαριώ (Μαρία) του Μιχαήλ Κυρτάτα, 1866  #3056.

123
Φλώρα του Γεωργίου Μπουκουβάλα, 1896  #3057.

σύζ.(χ.α.): Ανδρέας Κυρτάτας του Πέτρου, 1886 (Μπαντίας)  #3060. Πατ. #4209.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας του Νικολάου, 1818

1169

Φλωρέζα του Μιχαήλ Πολέμη, 1824

1165

Γεώργιος Μπουκουβάλας του Αντωνίου, 1861

 

3051

Μιχαήλ Κυρτάτας του Νικολάου, 1837

1235

Αρετή του Νικολάου Πολέμη, 1844

1204

Μαριώ (Μαρία) του Μιχαήλ Κυρτάτα, 1866

3056