Πατέρας:   
Θεοδόσιος Μαρής του Ιωάννη, 1839  #1029.
Μητέρα:   
Ανδριάνα του Νικολάου Κουτσούκου, 1854  #2251.

123
Βασιλική του Θεοδοσίου Μαρή,  #2411.

σύζ.: Αντώνιος Σαρρής του Βασιλείου,  #2412.

1) Μέλπω του Αντωνίου Σαρρή, 1908
 #2413.

σύζ.: Αθανάσιος Παπαθανασίου, Κορωπί  #4026.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Μαρής του Μιχαήλ, 1805

4329

Βασιλική του Θεοδοσίου Τζουμέζη, 1818

4309

Θεοδόσιος Μαρής του Ιωάννη, 1839

1029

Νικόλαος Κουτσούκος του Μιχαήλ, 1829

1663

Ασημίνα του Γιαννούλη Μάνεση, 1833

1644

Ανδριάνα του Νικολάου Κουτσούκου, 1854

2251