Πατέρας:   
Λεωνίδας Φαλαγκάς του Νικολάου, 1878 (Μπουλντούς)  #1941.
Μητέρα:   
Ειρήνη του Γεωργίου Κουρτέση, (Κανακάραινα)  #1954.

123
Νικόλαος Φαλαγκάς του Λεωνίδα, 1906 (+ΒΠΠ)  #1955.

σύζ.(1936 χ.α.): Μαρουλιώ (Λούλα) του Νικολάου Σύμπουρα, 1915  #1957. Πατ. #2218.


Νικόλαος Φαλαγκάς του Λεωνίδα


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος του Θεοδοσίου (Κοκράνης) Φαλαγκάς του Θεοδοσίου, 1841

 

1930

Αθηνά του Λεονάρδου Βολτή, 1846

 

1937

Λεωνίδας Φαλαγκάς του Νικολάου, 1878

1941

Γεώργιος Κουρτέσης του Πέτρου, 1856

 

3678

Μαρουλιώ του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1864

3668

Ειρήνη του Γεωργίου Κουρτέση,

1954