Πατέρας:   
 Νικόλαος Μανδαράκας του Ιωάννη, 1913  #3809.
Μητέρα:   
 Αθηνά του Ιωάννη Μπουλμέτη, 1917  #3801.

123
Αργυρώ του Νικολάου Μανδαράκα, 1943  #1727.

σύζ.: Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ευαγγέλου, 1929  #125.

1) Βαγγέλης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1972
 #129.
2) Νίκος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1974
 #130.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Μανδαράκας,

6175

Αργυρώ,

6176

Νικόλαος Μανδαράκας του Ιωάννη, 1913

 

3809

Ιωάννης Μπουλμέτης του Νικολάου, 1876

3796

Μαριώ του Νικολάου Ζαννάκη,

3797

Αθηνά του Ιωάννη Μπουλμέτη, 1917

 

3801