Πατέρας:   
Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1891 (Χαριτούλης)  #2769.
Μητέρα:   
Μαριώ του Γεωργίου Παλαιοκρασσά,  #2759.

123
Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1917  #1718.

σύζ.(1942): Καλλιοπίτσα του Γιαννούλη Γιαλούρη, 1924  #162.

1) Δημήτρης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1943
 #168.

σύζ.: Ειρήνη του Σπύρου Γιαλούρη, 1956  #1724.

1) Καλλιόπη του Δημητρίου Παλαιοκρασσά,
 #1725.
2) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου,
 #1726.
2) Μαρία του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1953 (+1958, 27 Φεβ)
 #1723.

Επίσκεψη συγγενών και φίλων του Λινάρδου Καραπιπέρη σε στρατόπεδο που υπηρετούσε σαν κληρωτός Επίσκεψη συγγενών και φίλων του Λινάρδου Καραπιπέρη σε στρατόπεδο που υπηρετούσε σαν κληρωτός


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1854

3635

Χαριτώ του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1855

3628

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1891

2769

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1848

2655

Μόσχα του Δημητρίου Βαλμά, 1857

2652

Μαριώ του Γεωργίου Παλαιοκρασσά,

2759