Πατέρας:   
Ιωάννης Μανδαράκας, από Βουρκωτή  #6175.
Μητέρα:   
Αργυρώ,  #6176.

123
Αριστείδης Μανδαράκας του Ιωάννη, 1905 (Σούφης)  #3836.

σύζ.(1940): Ανδριάνα του Λεωνίδα Πέτσα, 1912  #3094.

1) Ιωάννης Μανδαράκας του Αριστείδη, 1943
 #4879.

σύζ.: Ελένη του Γεωργίου Παπαδόπουλου, 1947 από Χώρα  #4884.

1) Ειρήνη του Ιωάννη Μανδαράκα, 1977
 #6188.
2) Αριστείδης Μανδαράκας του Ιωάννη, 1981
 #6435.
2) Μαρία (Μαράκι) του Αριστείδη Μανδαράκα, 1945
 #4880.

σύζ.: Σπύρος Στεφάνου του Λεωνίδα, 1931 από Βουρκωτή  #4881.

1) Ανδριανή του Σπύρου Στεφάνου, 1966
 #4882.

σύζ.: Λεωνίδας Ζαννάκης του Μιχαήλ, 1961  #4714.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Ιωάννης Μανδαράκας,

6175

Αργυρώ,

6176