Πατέρας:   
Αντώνιος Χαλάς του Παπανικόλα,  #3111.
Μητέρα:   
Αννέζα, 1803  #3113.

123
Ειρήνη του Αντωνίου Χαλά, 1822  #3114.

σύζ.: Μιχαήλ Κέτσης ή Λέκκας του Αλεξάνδρου, 1818  #3117.

1) Αλέξανδρος Κέτσης του Μιχαήλ, 1837
 #3482.

σύζ.(1891): Δεσποινιώ του Μιχαήλ Σκανδάλη,  #4111.

1) Μαργέτα του Αλεξάνδρου Κέτση,
 #4112.
2) Σπυριδούλα του Αλεξάνδρου Κέτση,
 #4113.
3) Μιχάλης Κέτσης του Αλεξάνδρου,
 #4114.
4) Αντώνης Κέτσης του Αλεξάνδρου, 1904 (+1989)
 #4115.

σύζ.(1ος του Α.): Κλεοπάτρα του Γεωργίου Κανδύλη, από το Σαγκρί της Νάξου  #4122.

σύζ.(2ος του Α.): Αγγελική Καραβίτη,  #4124.

σύζ.(1ος του Α. 1873): Ειρήνη του Αντωνίου Παλαιοκρασσά, 1855 (+

)  #3477.
5) Ορσα του Αλεξάνδρου Κέτση,
 #4108.
6) Ιωάννης Κέτσης του Αλεξάνδρου, 1881
 #4109.

σύζ.(1907): Ιφιγένεια του Κ. Καΐρη,  #4116.

7) Μαθιός Κέτσης του Αλεξάνδρου, χ.α.
 #4110.
2) Αντώνιος Κέτσης του Μιχαήλ, 1843 (+1868)
 #4105.
3) Μαρία του Μιχαήλ Κέτση, 1848
 #3011.

σύζ.(1869): Δημήτριος Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1841  #3004.

1) Ερηνιώ του Δημητρίου Γιαλούρη, 1871
 #2729.

σύζ.(1891): Νικόλαος Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1865 (Αστακός)  #2721.

2) Γιαννούλης Γιαλούρης του Δημητρίου, 1883 (Καμπουρογιαννούλης)
 #2811.

σύζ.(1. του Γ.): Κατίνα του Αντρείκου Χαρχαρού,  #2809.

σύζ.(2. του Γιαννούλη, έμειναν στο Μεσαθούρι): Ευαγγελία του Γεωργίου Βρατσάνου, από Λάμυρα  #2936.

3) Μελπομένη (Μέλπω) του Δημητρίου Γιαλούρη, 1883
 #3012.

σύζ.(1900): Ιάκωβος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1873 από Αποίκια  #3014.

4) Ευτυχία του Δημητρίου Γιαλούρη,
 #3013.

σύζ.: Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, (Μπαλουξής)  #3015.

4) Αθηνά του Μιχαήλ Κέτση, 1849 (+1849)
 #4106.
5) Μοδένη του Μιχαήλ Κέτση, 1853
 #2919.

σύζ.(1. 1874 χ.α.): Γεώργιος Χαζάπης του Ιωάννη, 1848 (Μπόγκας)  #2917. Πατ. #2771.

6) Ρετζίνα του Μιχαήλ Κέτση, 1855
 #3153.

σύζ.(1883): Νικόλαος Σύμπουρας του Γεωργίου, 1854  #3150.

1) Γεώργιος (Ρετζίνης) Σύμπουρας του Νικολάου, 1883
 #1925.

σύζ.(1921): Άννα του Μιχαήλ Καμπάνη, 1894  #1926.

2) Αντώνιος Σύμπουρας του Νικολάου, 1888 (+ )
 #3154.
3) Ανδρέας Σύμπουρας του Νικολάου, 1892
 #3155.

σύζ.: Τίλη, Αμερικάνα πολωνικής καταγωγής  #3157.

4) Ειρήνη (Ρετζινοπούλα) του Νικολού Σύμπουρα,
 #1303.

σύζ.(1920): Γιαννάκης Πολέμης του Περικλή, 1890  #1292.

7) Τελεία του Μιχαήλ Κέτση, 1858
 #4107.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Παπανικόλας Χαλάς,

3110

Αντώνιος Χαλάς του Παπανικόλα,

3111

Αννέζα, 1803

3113