Πατέρας:   
Σωτήριος Γεμενιτζόπουλος του Αντωνίου,  #1944.
Μητέρα:   
 Ασημένια του Νικολάου Φαλαγκά, 1866  #1938.

123
Αντώνιος Γεμενιτζόπουλος - Soter του Σωτηρίου, έζησε και απέθανε στην Αμερική  #1945.

σύζ.: Μαρία του Ιωάννη Μαργέτη, 1894 Αμερική

 #3814.
1) Samuel Σώτερ Soter του Αντωνίου,
 #5565.

σύζ.(1950): Stella Vokos του Γεωργίου Βοκορόκου, καταγωγή από την Λίμνη Ευβοίας  #5820.

1) Tony Σώτερ Soter, 1952
 #5821.

σύζ.: Demaria Michalle, καταγωγή από τη Μάλτα  #5824.

2) Gregory Σώτερ Soter, 1954
 #5822.

σύζ.: Irene Axiotis, από Σάμο  #5827.

3) Κατερίνα Kathryn of Samuel Soter, 1958
 #5823.

σύζ.: Scott Heimbrodt,  #5830.

2) Μίνα Mina του Αντωνίου Soter,
 #5566.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Σωτήριος Γεμενιτζόπουλος του Αντωνίου,

1944

Νικόλαος του Θεοδοσίου (Κοκράνης) Φαλαγκάς του Θεοδοσίου, 1841

 

1930

Αθηνά του Λεονάρδου Βολτή, 1846

 

1937

Ασημένια του Νικολάου Φαλαγκά, 1866

 

1938