Πατέρας:   
Λάμπρος Πέτσας,  #1146.
Μητέρα:   
Χρυσάνθη του Ιωάννη Πολέμη,  #1139.

123
Λασκαρώ (Ρίτσα) του Λάμπρου Πέτσα,  #1147.

σύζ.:

 

Γιώργης Στεφάνου του Πέτρου, 1955  #98.

1) Πέτρος Στεφάνου του Γεωργίου,
 #99.
2) Χρυσάνθη του Γεωργίου Στεφάνου,
 #100.

σύζ.(1/7/2017): Αλέξανδρος Μάνος,  #5625.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λάμπρος Πέτσας,

1146

π. Ιωάννης Πολέμης του Ιπποκράτη, 1901 (+1999)

 

1133

Λασκαρώ Βαλμά,

1136

Χρυσάνθη του Ιωάννη Πολέμη,

1139