Πατέρας:   
 Λεονάρδος Μάγειρος του Αντωνίου, 1905 από Άρνη  #4408.
Μητέρα:   
Καλλιόπη του Παύλου Σωτηριάδη, 1906 από Βουρκωτή  #4412.

123
Παύλος Μάγειρος του Λεονάρδου, 1940  #4414.

σύζ.: Πασχαλιά του Βασιλείου Δημάκου, 1951 από Καφιώνα Λακωνίας  #4423.

1) Λεονάρδος Μάγειρος του Παύλου,
 #4424.

Οδός Παύλου Μαγείρου


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Μάγειρος του Λεονάρδου και της Φρατζέσκας, 1870 (+1930)

 

4406

Μαρία του Δημητρίου Πολίτου, 1885 (+1977)

 

4407

Λεονάρδος Μάγειρος του Αντωνίου, 1905

 

4408

Καλλιόπη του Παύλου Σωτηριάδη, 1906

4412