Πατέρας:   
Ιωάννης Καρυστινός του Δημητρίου, 1919 από Αποίκια  #3935.
Μητέρα:   
Στυλιανή (Στέλλα) του Δημοσθένη Πέτσα, 1915  #3943.

123
Αθηνά του Ιωάννη Καρυστινού, 1947  #3949.

σύζ.: Χαράλαμπος Ανθομελίδης,  #4888.

1) Ευφημία (Έφη) της Αθηνάς,
 #4889.

σύζ.: Νικόλαος Καλογήρου του Κωνσταντίνου,  #2155.

1) Γεώργιος Καλογήρου του Νικολάου,
 #5331.
2) Κωνσταντίνα του Νικολάου Καλογήρου,
 #5332.
2) Ιωάννα της Αθηνάς,
 #4890.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Καρυστινός του Δημητρίου, 1919

3935

Δημοσθένης Πέτσας του Βασιλείου, 1887

3937

Αικατερίνη Κερκενέ,

3934

Στυλιανή (Στέλλα) του Δημοσθένη Πέτσα, 1915

3943