123
Μαίρη Κρομά,  #1593.

σύζ.(χ.α.):

 

Αντώνης Στεφάνου του Πέτρου, (Τσουλής)  #375.


Επιγραφές για τον φωτισμό του κωδωνοστασίου και την αυτοματοποίηση του μεγάλου κώδωνα του ΑηΓιώργη