Πατέρας:   
π. Λεονάρδος Πολέμης, (+~1808) εφημέριος στη Σάριζα - Αποίκια  #1.

123
Δημήτριος Πολέμης του παπα Λεονάρδου, Χρυσοπηγή - Απατούρια, Αποίκια  #537.
1) Λεονάρδος (Λεωνίδας) Πολέμης του Δημητρίου, 1803 (+προ του 1843)
 #1030.

σύζ.: Μαρούλα, 1806 (+1849)  #1032.

1) Μαρία του Λεονάρδου Πολέμη, 1828
 #1033.

σύζ.(1843): Κωνσταντίνος Κωβίδης του Αντωνίου,  #1037. Πατ. #4937.

2) Δημήτριος (Ντεληκηρυκαίοι) Πολέμης του Λεονάρδου, 1825
 #1034.

σύζ.: Ασημίνα του Αντωνίου Χαλά,  #1038.

3) Γιαννούλης (Γιαλαροί) Πολέμης του Λεονάρδου, 1833
 #1035.

σύζ.: Ειρήνη του Κ. Μπάλση, 1835  #1094.

4) Ειρήνη του Λεονάρδου Πολέμη, 1837
 #1036.
2) Μιχαήλ Πολέμης του Δημητρίου,
 #1031.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

π. Λεονάρδος Πολέμης, (+~1808)

1