Πατέρας:   
Ιωάννης Χριστοδούλου του Νικολάου,  #4981.
Μητέρα:   
Φρατζέσκα,  #4982.

123
Αντώνιος Χριστοδούλου του Ιωάννη, 1813  #4983.

σύζ.: Μαρία του Ζαννή Δουλμπέρη, 1828  #4984.

1) Ιωάννης Χριστοδούλου του Αντωνίου, 1848
 #4985.
2) Φρατζέσκα του Αντωνίου Χριστοδούλου, 1849
 #4510.

σύζ.(1873): Λεονάρδος Κοραχάης του Νικολάου, 1843  #4500. Πατ. #3657.

3) Νικόλαος Χριστοδούλου του Αντωνίου, 1855
 #4986.
4) Ζαννής Χριστοδούλου του Αντωνίου, 1859
 #4987.
5) Κατίγκω του Αντωνίου Χριστοδούλου, 1861
 #4988.
6) Λεωνίδας Χριστοδούλου του Αντωνίου, 1868
 #4748.

σύζ.(1894): Μαριορίτσα του Γεωργίου Κουρτέση,  #4744.

1) Αντώνιος Χριστοδούλου του Λεωνίδα, 1894
 #1397.

σύζ.(1ος γάμος του Α. 1920):

 

Ειρηνούλα του Αντωνίου Χαζάπη, 1897  #225.

σύζ.(2ος γάμος του Α.): Κατίνα του Αντωνίου Δαγιάση,  #827.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Ιωάννης Χριστοδούλου του Νικολάου,

4981

Φρατζέσκα,

4982