Πατέρας:   
Αριστείδης Μανδαράκας του Ιωάννη, 1905 (Σούφης)  #3836.
Μητέρα:   
Ανδριάνα του Λεωνίδα Πέτσα, 1912  #3094.

123
Μαρία (Μαράκι) του Αριστείδη Μανδαράκα, 1945  #4880.

σύζ.: Σπύρος Στεφάνου του Λεωνίδα, 1931 από Βουρκωτή  #4881.

1) Ανδριανή του Σπύρου Στεφάνου, 1966
 #4882.

σύζ.: Λεωνίδας Ζαννάκης του Μιχαήλ, 1961  #4714.

1) Μιχάλης Ζανάκης του Λεωνίδα,
 #4860.
2) Σπυριδούλα του Λεωνίδα Ζανάκη,
 #4883.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Μανδαράκας,

6175

Αργυρώ,

6176

Αριστείδης Μανδαράκας του Ιωάννη, 1905

3836

Λεωνίδης Πέτσας του Βασιλείου, 1880

3093

Μαριώ του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1881

3091

Ανδριάνα του Λεωνίδα Πέτσα, 1912

3094