Πατέρας:   
Ιωάννης Παλαιοκρασσάς,  #3652.

123
Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,  #3653.
1) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα,
 #3655.
1) Αντρείκος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1820
 #3043.

σύζ.: Αννέζα του Μιχαήλ Βαλμά, 1828  #3030.

2) Λασκαρού του Ιωάννη Παλαιοκρασσα,
 #3656.

σύζ.(1841): Νικόλαος Κοραχάης του Θεοφίλου, 1818  #3657.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς,

3652