Πατέρας:   
Μιχαήλ Πολέμης του Λεωνίδα, 1886  #1243.
Μητέρα:   
Δέσποινα του Αχιλλέα Θεοδωράκη, 1898  #1269.

123
Λεωνίδας Πολέμης του Μιχαήλ, 1922  #1270.

σύζ.(1ος του Λεωνίδα): Πόπη Κορρέ,  #1274. Πατ. #3816.

σύζ.(2ος του Λεωνίδα): - Μωραΐτου,  #1275.


Δημοτικό, 1934 Τα αγόρια του Δημοτικού Η φυγή των 6


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεωνίδας Πολέμης του Νικολάου, 1851

1206

Μόσχα του Νικολάου Κουτσούκου, 1856

1238

Μιχαήλ Πολέμης του Λεωνίδα, 1886

1243

Αχιλλέας Θεοδωράκης του Γεωργίου, 1851

 

3776

Αικατερίνη (Κατερνιώ) του Ιωάννη Εξαδακτύλου, 1868

3777

Δέσποινα του Αχιλλέα Θεοδωράκη, 1898

1269