Πατέρας:   
 Γιώργης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1865  #396.
Μητέρα:   
Μόσχα Καΐρη,  #1681.

123
Δημήτρης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, (Παλληκάρι)  #422.

σύζ.: Κατίνα Καΐρη, από Χώρα  #5164.

1) Γιώργος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου,
 #424.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτρης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1832

393

Φρατζεσκούλα του Νικολάου Μαρή, 1842

 

394

Γιώργης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1865

 

396

Μόσχα Καΐρη,

1681