123
Καλλιόπη Κουτέλη, 1905 (+2000) από Μεσαθούρι  #2930.

σύζ.(1940):

 

Γεώργιος Χαζάπης του Δημητρίου, 1877 (+1962) (Μπεγιώγης)  #2922.

1) 
 Μαρουλιώ του Γεωργίου Χαζάπη, 1941
 #2931.
2) 
 Νικόλαος Χαζάπης του Γεωργίου, 1948
 #2932.