Πατέρας:   
Ιωάννης Μαρής του Μιχαήλ, 1805  #4329.
Μητέρα:   
Βασιλική του Θεοδοσίου Τζουμέζη, 1818  #4309.

123
Θεοδόσιος Μαρής του Ιωάννη, 1839  #1029.

σύζ.: Φανή του Δημητρίου Βεστάρχη, 1844  #1009. Πατ. #1007.

σύζ.(2ος της Α. και 2ος του Θ.): Ανδριάνα του Νικολάου Κουτσούκου, 1854  #2251.

1) Αυγουστής Μαρής του Θεοδοσίου, 1879
 #2409.
2) Ιωάννης Μαρής του Θεοδοσίου, 1885
 #2410.
3) Βασιλική του Θεοδοσίου Μαρή,
 #2411.

σύζ.: Αντώνιος Σαρρής του Βασιλείου,  #2412.

1) Μέλπω του Αντωνίου Σαρρή, 1908
 #2413.

σύζ.: Αθανάσιος Παπαθανασίου, Κορωπί  #4026.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Μαρής του Νικολάου, 1776 (+1836, 23 Ιαν.)

4475

Ανέζα του Νικολάου Δουλμπέρη, 1775 (+1855)

4476

Ιωάννης Μαρής του Μιχαήλ, 1805

4329

Θεοδόσιος Τζουμέζης,

3179

Βασιλική του Θεοδοσίου Τζουμέζη, 1818

4309