Πατέρας:   
Μιχαήλ Μαργέτης του Νικολάου, 1927 (+1981)  #3951.
Μητέρα:   
Πετρωνία του Δημοσθένη Πέτσα, 1925  #3944.

123
Δημοσθένης Μαργέτης του Μιχάλη, 1962  #755.

σύζ.: Κατερίνα του Κωνσταντίνου Δαγιάση, 1971  #753.

1) Μιχάλης Μαργέτης του Δημοσθένη,
 #756.
2) Βασιλική του Δημοσθένη Μαργέτη,
 #757.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Μαργέτης,

6121

Μαρίκα Στεφάνου,

6122

Μιχαήλ Μαργέτης του Νικολάου, 1927 (+1981)

3951

Δημοσθένης Πέτσας του Βασιλείου, 1887

3937

Αικατερίνη Κερκενέ,

3934

Πετρωνία του Δημοσθένη Πέτσα, 1925

3944