Πατέρας:   
Μιχαήλ Ζιώτης του Πέτρου, 1880 (Παπαμιχάλης)  #3360.
Μητέρα:   
Μαριγούλα του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1892  #3349.

123
Λευκοθέα του Μιχαήλ Ζιώτη, 1922  #4638.

σύζ.: Ιωάννης Πουλίος, Παριανός  #4645.


Δημοτικό, 1934


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Παπαπετρής Ζιώτης του Δημητρίου, 1837

 

3029

Φρατζέσκα ή Φραγκούλα του Μιχαήλ Σύμπουρα, 1842

3028

Μιχαήλ Ζιώτης του Πέτρου, 1880

3360

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1860

3300

Κατίνα του Βασ. Βούλγαρη,

3346

Μαριγούλα του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1892

3349