Πατέρας:   
Γεώργιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1793 (Καραγιώργης)  #3381.
Μητέρα:   
Φρατζέσκα, 1803  #3383.

123
Αικατερίνη του Γεωργίου Φαλαγκά, 1838  #3384.

σύζ.(1859): (Κυρτάτας) Ιωάννης Δελαρόκας του Σταματίου, 1835  #3388.

1) Ειρήνη του Ιωάννη Δελαρόκα, 1860
 #3389.

σύζ.(1889): Τηλέμαχος Κυρτάτας του Ζαννή, 1858  #3393. Πατ. #1662.

2) Κωνσταντίνος Δελαρόκας του Ιωάννη, 1863
 #3390.

σύζ.(1889): Αικατερίνη του Νικολάου Τριγώνη,  #3392.

3) Σταμάτιος Δελαρόκας του Ιωάννη, 1869
 #3391.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος (Τρίχης) Φαλαγκάς του Γεωργίου,

4

Γεώργιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1793

3381

Φρατζέσκα, 1803

3383