Πατέρας:   
Ανδρέας Χαζάπης του Νικολάου, 1921  #227.
Μητέρα:   
Μαρουλιώ του Ιακώβου Κουρτέση, 1920  #1395.

123
Μέλπω του Ανδρέα Χαζάπη, 1942  #230.

σύζ.:

 

Αντώνης Μπουκουβάλας του Ιωάννη, 1930  #865.

1) 
 Γιάννης Μπουκουβάλας του Αντώνη, 1963 (Ιρλής)
 #233.
2) Μαρίλη του Αντώνη Μπουκουβάλα, 1965
 #234.

Οκτώ δεσποινίδες στις Μαίνητες, ανήμερα του Σωτήρος Δέκα μαθήτριες σε εθνική γιορτή


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικολός Χαζάπης του Αντωνίου, 1895

224

Αννεζιώ του Αντρείκου Χαρχαρού, 1897

1388

Ανδρέας Χαζάπης του Νικολάου, 1921

227

Ιάκωβος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1873

3014

Μελπομένη (Μέλπω) του Δημητρίου Γιαλούρη, 1883

3012

Μαρουλιώ του Ιακώβου Κουρτέση, 1920

1395