Πατέρας:   
Δημήτριος Κουρτέσης του Ιακώβου, 1904 (Τρυγιστής)  #4388.
Μητέρα:   
Αγγελικώ του Βασιλείου Ξηροπαΐδη, 1908  #4385.

123
Μελπομένη του Δημητρίου Κουρτέση, 1932  #2130.

σύζ.(1ος της Μ.): Σταμάτιος Παλαιοκρασσάς του Αριστείδη, 1924  #2134.

1) Αρης Παλαιοκρασσάς του Σταμάτη, 1955
 #3261.
2) Δημήτρης Παλαιοκρασσάς του Σταμάτη, 1958 (Μήτσος)
 #3262.

σύζ.(2ος του Γ. χ.α.):

 

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1922 (Κάλπης)  #2019.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιάκωβος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1873

3014

Μελπομένη (Μέλπω) του Δημητρίου Γιαλούρη, 1883

3012

Δημήτριος Κουρτέσης του Ιακώβου, 1904

4388

Βασίλειος Ξηροπαΐδης του Μιχαήλ, 1877

3897

Αννεζιώ του Μιχαήλ Ζιώτη, 1880

3896

Αγγελικώ του Βασιλείου Ξηροπαΐδη, 1908

4385