Πατέρας:   
 Γιαννούλης Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1908  #1975.
Μητέρα:   
 Άννα του Λεωνίδα Βαλμά, 1915  #1977.

123
Λεωνίδας Φαλαγκάς του Γιαννούλη, 1943  #1978.

σύζ.: Διαμάντη του Πέτρου Κυρτάτα, 1946  #1980.

1) Άννα Μαρία του Λεωνίδα Φαλαγκά,
 #1981.
2) Γιαννούλης Φαλαγκάς του Λεωνίδα,
 #1982.
3) Μαρίνα του Λεωνίδα Φαλαγκά,
 #1983.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Φαλαγκάς του Γιαννούλη, 1873

1960

Ειρηνούλα του Μιχαήλ Μαρή, 1884

1974

Γιαννούλης Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1908

 

1975

Λεωνίδας Βαλμάς του Νικολάου, 1874

1234

Μαριώ του Δημητρίου Πολέμη, 1880

 

1215

Άννα του Λεωνίδα Βαλμά, 1915

 

1977