Πατέρας:   
Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,  #5.

123
Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1793  #1629.
1) Φρατζέσκα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1823
 #3376.

σύζ.: Μαρίνος Μυτήλιας του Ιωάννη, 1817  #3374.

1) Νικολός Μυτήλιας του Μαρίνου, 1851
 #3377.
2) Αννίκα ή Αννέζα του Μαρίνου Μυτήλια, 1851
 #2823.

σύζ.(1868): Νικόλαος Κουτσούκος του Ανδρέα, 1843 (Σπούγιας)  #2816.

2) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1827
 #3594.

σύζ.: Ευαγγέλα του Νικολάου Πολίτου, 1833  #3589.

1) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1848 (+1853)
 #3590.
2) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1855
 #3595.
3) Αννέζα του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1857
 #3596.
3) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1833
 #3186.

σύζ.(1860): Αθηνά του Δημητρίου Κέτση, 1839  #3176.

1) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1862
 #3597.
2) Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1863 (+1872)
 #3598.
3) Μαρουλιώ του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1866
 #3599.
4) Ορσα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1868
 #3600.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,

5