123
παπα Νικολός Αθανάσης, 1715  #5853.
1) Στρατής Αθανάσης ή Καμπανάκης του παπα Νικολού,
 #5726.

σύζ.: Μαρούσα,  #5846.

1) Σωφρόνιος Καμπανάκης του Ευστρατίου, π. 1760 (+π. 1846)
 #5847.
2) Νικολός Καμπανάκης του Ευστρατίου, (+1826/32)
 #5727.

σύζ.: Αννεζάκη του Αντ. Σπυρίδου,  #5834.

3) Ασημίνα του Ευστρατίου Καμπανάκη, (+1820)
 #5718.

σύζ.: Νικόλαος Καΐρης του Τωμάζου, π.1760 (+1825)  #5717.

4) Μοσχάκη του Ευστρατίου Καμπανάκη, (+μετά 1841)
 #5848.

σύζ.: Βασίλειος Ροΐδης,  #5851.

5) Μαρία του Ευστρατίου Καμπανάκη, 1808
 #5849.
6) Μαρούσα του Ευστρατίου Καμπανάκη, 1808
 #5850.
2) Δημητράκης Αθανάσης ή Καμπανάκης του παπα Νικολού, 1808
 #5854.
1) Ιωάννης Αθανάσης ή Καμπανάκης του Δημητράκη, 1771 (+μετά 1853)
 #5855.

σύζ.: Μαριώ,  #5857.

σύζ.: Μαρούλα,  #5858.

2) Νικόλαος Αθανάσης ή Καμπανάκης του Δημητράκη, (+1818)
 #5856.